Felsőoktatási és kutatói címtár

Dienes Dénes

Itt keress

Találja meg az érdeklődésének leginkább megfelelőt

Szűrők visszaállítása
Dienes Dénes

Ímé, én elbocsátlak titeket, mint juhokat a farkasok közé; legyetek azért okosak mint a kígyók, és szelídek mint a galambok. (Mt 10,16)

Tudományos fokozat: PhD, dr. habil.

Tanulmányok

 • Habilitáció: DRHE, 2003
 • Református vallástanár: DRHE, 2001
 • Pedagógia szakos tanár: Debreceni Egyetem, 2001
 • Doktori fokozat (PhD): Egyháztörténet – Summa Cum Laude – DRHE, 1998
 • Levéltáros kiegészítő képzés: ELTE, 1997
 • Református lelkipásztor: Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 1985

Oktatott tantárgykörök: Egyháztörténet, Latin

Intézményi tisztségek, megbízatások: 

 • Általános rektorhelyettes
 • Szenátus tag
 • A Rendszeres teológiai és egyháztörténeti tudományok intézetének vezetője
 • Református közösségszervező szak szakfelelőse
 • SRTA Fegyelmi Testület tagja

Szakmai, közéleti és közegyházi tisztségek, megbízatások:

 • MRE Doktorok Kollégiuma egyháztörténeti szekció elnöke
 • MTA Miskolci Területi Bizottságának Társadalomelméleti Szakbizottsága Vallástudományi Munkabizottságának elnöke
 • Comenius Társaság választmányának tagja
 • Kazinczy Ferenc Társaság tagja
 • Abaúji Református egyházmegye főjegyzője, 1992-1994.
 • A Tiszáninneni Református Egyházkerület Sajtó és Kommunikációs Bizottságának elnöke
 • A Magyar Református Egyház Országos Továbbképzési Koordinációs Tanácsának tagja
 • A Magyar Református Egyház Kálvin János Emlékbizottság tagja
 • A Tiszáninneni Református Egyházkerület Hivatalos Lapjának, a Sárospataki Lapoknak főszerkesztője
 • A SRTA tudományos közlönyének, a Sárospataki Füzeteknek szerkesztője
 • Az Egyháztörténeti Szemle alapító szerkesztője és kiadója
 • Református Szemle (Kolozsvár) szerkesztőbizottságának tagja
 • Az Acta Patakina könyvsorozat szerkesztője.
 • A Nemzet, Egyház, Művelődés könyvsorozat szerkesztője

Publikációk

Please fill the required fields*