• Sárospataki Füzetek a SRTA Teológiai Tudományos Szakfolyóirata

  Készült: A Kapitális Nyomdában


  Ügyvezető igazgató:


  Kapusi József


  ISSN 1416-9878


  Linking ISSN (ISSN-L): 1416-9878


  Szerkesztőség címe:


  Sárospataki Református Hittudományi Egyetem


  3950 Sárospatak, Rákóczi út 1.


  Kiadás és terjesztés: +36 47 312 947


  Felelős szerkesztő: +36 70 242 2674


  Honlap: www.sarospatakifuzetek.hu


  OJS integráció: https://acad.hu/ojs/index.php/sf


  e-mail: sarospatakifuzetek@gmail.com

 • Miskolci Keresztény Szemle

  A Miskolci Keresztény Szemle Olvasóihoz


  2005 januárjában jelent meg a Miskolci Keresztény Szemle első száma. A folyóiratot a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége miskolci csoportja adta ki, azzal a szándékkal, hogy az általa rendezett előadásokról azok is értesüljenek, akik nem voltak jelen, de témájuk, tartalmuk érdekelheti őket. Az első szám első oldalán a fenti címmel jelent meg a szerkesztő ajánlása, amelyből álljon itt most néhány sor:


  „Egyáltalán mi a célja, kihez, kikhez szól az évente négyszer megjelentetni tervezett folyóirat? Történik ebben a városban sok olyan megörökítésre méltó esemény az egyházak, felekezetek életében, amely eddig nyom nélkül elsikkadt. Most, papírra nyomtatva az olvasó kezébe kerülhet sok olyan előadás szövege, amelyeket legfeljebb 50–60 ember hallhatott, így viszont százak olvashatják. Az olvasók remélt köre pedig: valamennyi miskolci keresztény. Ebből máris kiderül, most is ökumenikus elképzeléseink vannak, még ha az első számból ezt csak sejteni lehet. Abban a reményben ajánlom érdeklődő jóindulatukba a Szemle első számát, hogy lapunk életképesnek bizonyul, lesznek olvasói, szponzorai, és hosszú távon is betöltheti hivatását.”


  2005 óta csaknem két évtized telt el, azóta számtalan lap, folyóirat született és szűnt meg. A Miskolci Keresztény Szemle azonban nemcsak nyomtatott formában való megjelenését tudta többé-kevésbé rendszeresen biztosítani, hanem 2018-tól elektronikus formában is olvasható, s valamennyi korábbi lapszámunk is hozzáférhető az Interneten, az alábbi címre klikkelve:


  http://keresztenyszemle.hu/archivum/


  Hűséges olvasóink a lap példányaihoz gyülekezeteik iratterjesztésén keresztül juthatnak hozzá.


  A folyóirat nyomtatott változata megvásárolható a Miskolc Déryné utcai antikváriumban.


  Bízunk benne, hogy olvasóink száma az elektronikus változat révén megsokszorozódik, és a fiatalabb korosztály is érdeklődéssel figyeli majd lapunkat. Az első szám ajánlása utolsó mondatának szellemében:


  Abban a reményben ajánlom érdeklődő jóindulatukba a Szemle online változatát, hogy lapunk hosszú távon is betöltheti hivatását.


  A szerkesztő

 • Communio - Nemzetközi katolikus folyóirat

  Alapítóink


  „A szemle alapítói az Úrral való bensőséges találkozásukra alapozva tudták, hogyan hangolják össze a kultúrát és a hitet az evangélium hirdetése érdekében. Egyesítették a kreatív gondolkodás merészségét az Egyház és annak élő hagyománya iránti leggyermekibb és legalázatosabb hűséggel.”


  – II. János Pál pápa, „Beszéd a képviselőcsoporthoza Journal Communio”, Communio 19 (1992. ősz)


  Az 1972-ben Hans Urs von Balthasar , Henri de Lubac és Joseph Ratzinger által a II. Vatikáni Zsinat által szorgalmazott megújulás elősegítésére alapított Communio sajátos módon a teológia és a kultúra alapvető kapcsolatára összpontosít. A Communio – ezt a kifejezést Ratzinger bíboros Zsinatnyi Vatikáni Zsinat ekkléziológiájának kulcsaként emlegeti – arra utal, hogy mi az Egyház életének forrása, eszköze és célja: a Szentháromság-közösségre, amely az egész teremtést szeretetteljes ölelésébe kívánja vonni. Jézus Krisztus élete, halála és feltámadása, amelyet a Lélek örökké jelen van az Egyház közösségében és egyetemes küldetésében.


  Hans Urs von Balthasar


  Henri de Lubac


  Joseph Ratzinger