Alapítóink

„A szemle alapítói az Úrral való bensőséges találkozásukra alapozva tudták, hogyan hangolják össze a kultúrát és a hitet az evangélium hirdetése érdekében. Egyesítették a kreatív gondolkodás merészségét az Egyház és annak élő hagyománya iránti leggyermekibb és legalázatosabb hűséggel.”

– II. János Pál pápa, „Beszéd a képviselőcsoporthoza Journal Communio”, Communio 19 (1992. ősz)

Az 1972-ben Hans Urs von Balthasar , Henri de Lubac és Joseph Ratzinger által a II. Vatikáni Zsinat által szorgalmazott megújulás elősegítésére alapított Communio sajátos módon a teológia és a kultúra alapvető kapcsolatára összpontosít. A Communio – ezt a kifejezést Ratzinger bíboros Zsinatnyi Vatikáni Zsinat ekkléziológiájának kulcsaként emlegeti – arra utal, hogy mi az Egyház életének forrása, eszköze és célja: a Szentháromság-közösségre, amely az egész teremtést szeretetteljes ölelésébe kívánja vonni. Jézus Krisztus élete, halála és feltámadása, amelyet a Lélek örökké jelen van az Egyház közösségében és egyetemes küldetésében.

Hans Urs von Balthasar

Henri de Lubac

Joseph Ratzinger