Lapis József: Szerkesztői előszó

Oktass, hogy éljek!
Kustár György
: Pál és a popkultúra

Esszé: Hit, vallás és népszerű kultúra
Görföl Tibor: Minden vallás egyforma? A vallási hagyományok sokfélesége a mai kultúrában
Nagy Károly Zsolt: Giccs(?)teológia. Kísérlet napjaink vallásos képhasználatának értelmezésére, református nézőpontból
Molnár-Kovács Dorottya: Trendek a magyar nyelvű keresztyén blogoszférában
Kovács Krisztián: Sötét jövő vagy jelenvalóság? Teológiai megjegyzések Margaret Atwood A szolgálólány meséje című regényéhez
Paczári-Pongor Melinda: Áldozat és helyettes áldozat motívumainak megjelenése a Harry Potter-könyvekben a református teológia nézőpontjából
Kodácsy Tamás: Csernobil négy abszurd gyönyörűsége
Lapis-Lovas Anett Csilla: Mivégre? Gondolatok A hátrahagyottak (The Leftovers) című sorozatról
Kustár György: Bátor Pál, bátortalan film. Gondolatok a Pál, Krisztus apostola című filmről
Demkó Ferenc: Hit List 90. A vallásos világkép megjelenési formái a kilencvenes évek slágerlistáin
Nagygéci Kovács József: Lelkes. Keringés a Cseh–Bereményi-életmű néhány darabja körül

Körkérdés: Hit és populáris kultúra a gyakorlatban
Molnár Illés
Nigriny-Demeter Adrienn
Péter-Szarka László
Pompor Zoltán
Zágoni Balázs

Szószék előtt
Tar László Péter
: Ne felejtsd el tanításomat!

Idővonal
Nagy Júlia: Comenius Schola Ludusa és a haza református iskolai színjátszás
Szatmári Emília: „Semmiképpen sem szokványos iskola-előadás…” Angol nyelvű diákszínjátszás Sárospatakon
Győri István: Százötven éves az iskolakert első szobra
Füsti-Molnár Szilveszter: Hová tartunk? Rektori beszéd a 489. tanév megnyitóján

Recenzió
Homoki Gyula: Majdnem tévedhetetlen egyháztörténet (Nick Page: A kereszténység majdnem tévedhetetlen története)
Marozsák Dániel: The Bible Project. A Szentírás megértése audiovizuális módon

Stíluslap

Szerzőink

Megjelent: 2019-09-01