Készült: A Kapitális Nyomdában

Ügyvezető igazgató:

Kapusi József

ISSN 1416-9878

Linking ISSN (ISSN-L): 1416-9878

Szerkesztőség címe:

Sárospataki Református Hittudományi Egyetem

3950 Sárospatak, Rákóczi út 1.

Kiadás és terjesztés: +36 47 312 947

Felelős szerkesztő: +36 70 242 2674

Honlap: www.sarospatakifuzetek.hu

OJS integráció: https://acad.hu/ojs/index.php/sf

e-mail: sarospatakifuzetek@gmail.com

Évf. 27 szám 1 (2023): Sárospataki Füzetek

TARTALOM
Kustár György: Szerkesztői előszó

Oktass, hogy éljek!
Ledán M. István: Így ajánljuk magunkat! (2Kor 6,1-10)

Tanulmányok
Tasha Chapman – Mikola Borbála: Reziliencia a szolgálatban: amit a lelkipásztoroktól tanultunk hét évnyi kutatás során
Járay Márton: A papok és lelkészek lelki egészségének és lelkigondozásának sajátos kihívásai – Példázat az elveszett pásztorról
Mucsi Zsófia: A lelkipásztori öngondoskodás egyik dilemmája: az Isten gyermeke és a lelkipásztori szerep az istenkapcsolatban
Thoma László: Mit kezdünk a lelkipásztori szerep narcisztikus alaphelyzetével? Az önértékelés jelentősége a lelkipásztori hivatásban
Kővári Magdolna – Johann Gyula – Varga Kapisztrán: Isten idejében: „Kairosz” megújulási program lelki vezetők és hitben járók számára
Siba Balázs: Co-curriculum a lelkipásztorképzésben – Egy teológiai hallgatók között végzett kérdőíves kutatás tanulságai

Körkérdés
Kondor Enikő, Gál Judit, Kovács Endre, Mézes Zsolt, Kocsev Miklós, Kerekes Márton, Lenkey István
Miért fontos önnek személyesen a lelkészi hivatás–lelki egészség kérdése? Mit lát ezen a területen, amit fontos lenne tenni?

Prédikációs tárház
Homoki Gyula: Hiábavalóságtól a halálig. Prédikáció a Préd 9,4 alapján

Idővonal
Enghy Sándor: Évzáró beszéd, 2023. július 1.
Fodor Ferenc: In memoriam Kozma Zsolt

Szemle
Thoma László: Hangsúlyeltolódás (Bakk-Miklósi Kinga – Hézser Gábor: Pasztorálpszichológia.
Rendszerszemléletű alapok és gyakorlati szempontok segítőknek, Kálvin Kiadó – Exit Kiadó – Erdélyi Múzeum-Egyesület, Budapest – Kolozsvár, 2023, 612 oldal)
Nagy Károly Zsolt: A Júdás-palimpszeszt. (Fabiny Tamás: Júdás, az elveszett tanítvány.
Budapest, Luther Kiadó, Credo-könyvek 3., 2023, 207 oldal)

Megjelent: 2023-12-16

Az összes folyóiratszám megtekintése

A Sárospataki Füzetek 1857-1905 közötti lapszámai online elérhetők az Arcanum Digitális Adattárban megfelelő előfizetés esetén.

A Sárospataki Füzetek 1997-2017 közötti lapszámai nyílt hozzáféréssel elérhetők a Hungaricana elektronikus könyvtárában.

A Sárospataki Füzetek 2007-2019 közötti lapszámai PDF formában elérhetők az Országos Széchenyi Könyvtár honlapján.